Αντιμετώπιση Αιμορροϊδοπάθειας

Τι είναι;

Στον αυλό του φυσιολογικού ανθρώπινου πρωκτικού και τελικού ορθικού σωλήνα προβάλλουν μικρά, μαλακά ογκώματα – αιμορροϊδικά μαξιλαράκια, αποτελούμενα από ποικίλλα αγγειακά στελέχη και συνδετικό ιστό, επικαλύπτονται δε από το βλεννογόνο.

Τα “μαξιλαράκια” αυτά συμβάλλουν στο μηχανισμό της εγκράτειας των κοπράνων πληρούμενα από αίμα σε φάση ηρεμίας, ενώ κατά την κένωση αδειάζουν, βοηθώντας στην ομαλή διεξαγωγή της. Κάποτε η διόγκωση αυτών των αιμορροϊδικών οζιδίων καθίσταται προβληματική, πιο μόνιμη και σε ασυνέργεια με τη διαδικασία της αφόδευσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία των “αληθών” πλέον αιμμοροΐδων, οι οποίες παρασύρονται προς την έξοδο του πρωκτικού καναλιού κατά τη διάρκεια της κένωσης, αποκολλούμενες από τον υποκείμενο ιστό, που αρχικά τις συγκρατούσε, προπίπτοντας εκτός του πρωκτού.
Πού οφείλονται;

Πολλοί παράγοντες ενοχοποιούνται για τη γένεση των αιμορροΐδων, όπως η χρόνια δυσκοιλιότητα, η έλλειψη φυτικών ινών κατά το δυτικό τρόπο διατροφής, η καθιστική ζωή, η μειωμένη σωματική άσκηση, η συνήθεια της σπατάλης άφθονου χρόνου στη λεκάνη της τουαλέτας, η εγκυμοσύνη, η κληρονομική προδιάθεση, καθώς και καταστάσεις που οδηγούν σε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και κατ’ επέκταση σε “λίμναση” του αίματος εντός των αιμορροΐδων (υπερτροφία προστάτη, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, συχνή άρση βάρους, παχυσαρκία).
Με ποια συμπτώματα εκδηλώνονται;

Αιμορραγία κατά την κένωση
Τοπικός ερεθισμός – έκκριση βλέννης – κνησμός
Πόνος κατά την κένωση
Ψηλαφητή διόγκωση
Αίσθημα πλημμελούς κένωσης

ή με κάποια επιπλοκή της αιμορροϊδοπάθειας, όπως

Οξύ πόνο λόγω θρόμβωσης
Εξέλκωση
Μαζική αιμορραγία
Τοπική φλεγμονή

Με ποιον τρόπο γίνεται η διάγνωση της νόσου;

Η πρωκτοσκόπηση βοηθά στον αποκλεισμό άλλης τοπικής παθολογίας και κατ’ επέκταση θέτει ασφαλώς τη διάγνωση, γι’ αυτό και πρέπει πάντοτε να διενεργείται ακόμη και υπό νάρκωση, όταν καθίσταται επώδυνη, προς αποφυγή συνυπαρχόντων νοσημάτων, όπως πχ., καρκίνο του ορθού.
Τι γίνεται μετά τη διάγνωση της νόσου;

Η νόσος σταδιοποιείται σε 4 βαθμούς:

1ου. Οι αιμορροΐδες δεν προπίπτουν εξωτερικά.
2ου. Προπίπτουν παροδικά, αλλά επανέρχονται μόνες τους.
3ου. Ανατάσσονται μόνο με δακτυλική βοήθεια από τον ασθενή.
4ου. Προπίπτουν μόνιμα εκτός του πρωκτικού καναλιού.

Για τους δύο πρώτους βαθμούς συνιστάται συντηρητική και συμπτωματική αντιμετώπιση. Απαραίτητη κρίνεται η αντιμετώπιση της χρόνιας δυσκοιλιότητας, που συνήθως υπάρχει, με εμπλουτισμό της διατροφής με φυτικές ίνες και άφθονο νερό, όπως και με αύξηση της σωματικής άσκησης. Σημαντική επίσης είναι η καλή υγιεινή της περιπρωκτικής χώρας με συχνά λουτρά με χλιαρό νερό προς ανακούφιση των τοπικών συμπτωμάτων. Επιπρόσθετα χορηγούνται σκευάσματα βελτιωτικά των κοπράνων, όπως και τοπικές αλοιφές. Όταν τα συμπτώματα επιμένουν ή η αιμορροϊδοπάθεια αφορά στον 3ο και 4ο βαθμό, η χειρουργική επέμβαση κρίνεται επιβεβλημένη.
Ποια είναι η χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων;

Σήμερα εφαρμόζονται πολλαπλές εναλλακτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων με γνώμονα το βαθμό της νόσου, την κυρίαρχη συμπτωματολογία, τη διαθεσιμότητα της μεθόδου, αλλά κυρίως την ευχέρεια κι εμπειρία του χειρουργού. Περιγράφονται:

η απολίνωση αιμορροϊδικών όζων με ελαστικούς δακτυλίους

η αιμορροϊδεκτομή κατά Milligan- Morgan ή κατά Ferguson, με χρήση κοινής διαθερμίας ή μαχαιριού ή διπολικής διαθερμίας ή Laser ή R-F ή Ligasure ή Ultracision

και τελευταίως:

η αιμορροϊδοπηξία κατά Longo ή PPH

η καθοδηγούμενη με υπέρηχο απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών (HAL)

Η χρήση των νεότερων τεχνικών αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του εγχειρητικού χρόνου, της διεγχειρητικής απώλειας αίματος και του μετεγχειρητικού πόνου, αλλά και την ταχύτερη επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες.
Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 40 λεπτά, η αναισθησία είναι περιοχική ή γενική, ενώ για προληπτικούς λόγους απαιτείται συνήθως νοσηλεία μίας ημέρας.