Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (λαπαροσκοπική χειρουργική) χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για την εκτέλεση επεμβάσεων μέσω μικρών τομών στο δέρμα. Αρχικά δημιουργείται το πνευμοπεριτόναιο δηλαδή εισαγωγή αερίου διοξειδίου του άνθρακα στην κοιλιακή κοιλότητα για να δημιουργηθεί ο αναγκαίος χώρος που θα επιτρέψει στον χειρουργό να εκτελέσει την επέμβαση. Στην συνέχεια μια κάμερα (μέγιστης διαμέτρου 1εκ που μεταδίδει σε ειδική οθόνη υψηλής ευκρινείας και μεγέθυνση) και εξειδικευμένα εργαλεία εισάγονται στην κοιλιακή κοιλότητα, ελέγχονται τα ενδοκοιλιακά όργανα , εκτελείται η προσχεδιασμένη επέμβαση και όταν τελειώσει αφαιρείται το αέριο και κλείνονται οι μικρές τομές , αφήνοντάς μόνο λίγες μικρές ουλές.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την κλασσική «ανοιχτή» χειρουργική είναι
• Ελαχιστοποίηση των ενδοκοιλιακών χειρισμών. Εξαιτίας των ειδικών θέσεων που παίρνει το χειρουργικό τραπέζι ,η χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων και του αερίου για την δημιουργία χώρου εργασίας δεν χρειάζεται να απωθούνται π.χ τα έντερα με τα χέρια και τα κοιλιακά τοιχώματα με άγκιστρα όπως θα γινόταν σ αντίστοιχη ανοικτή επέμβαση.
• Υψηλή ανάλυση ,ευκρίνεια και μεγέθυνση της εικόνας πράγμα που κάνει πιο λεπτομερείς τις κινήσεις του χειρουργού.
• Οι μικρές τομές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έχουν αντικαταστήσει τις μεγάλες τομές της κλασσικής χειρουργικής μειώνοντας την τραυματική επιφάνεια και πιθανες επιπλοκές της.

Ο συνδυασμός των παραπάνω πλεονεκτημάτων είναι και ο ορισμός της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής που ως αποτέλεσμα έχει σε σύγκριση με την κλασσική χειρουργική την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του ασθενούς που οδηγεί σε λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο ,γρηγορότερη ανάρρωση, πιο σύντομη νοσηλεία και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.