Λαπαροσκοπική Παγκρεατεκτομή

Η λαπαροσκοπική χειρουργική στις παθήσεις του παγκρέατος προσφέρει την δυνατότητα στους ασθενείς να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές επιπλοκές και τον μετεγχειρητικό πόνο που σχετίζεται με την «κλασσική ανοικτή» χειρουργική. Η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται συνήθως μέσω 4 οπών διαμέτρου από 0,5 έως 1,2 εκατοστών. Ειδικά σχεδιασμένα λεπτά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή και απολίνωση των αγγείων καθώς και για την εκτομή του πάσχοντος τμήματος του παγκρέατος.

Τα πλεονεκτήματα που έχουν παρατηρηθεί μετά από λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή :

  • Μικρότερα ποσοστά μόλυνσης της τομής (διαπύηση τραύματος).
  • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
  • Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές συνήθειες και εργασία.
  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.
  • Αισθητά μικρότερες ουλές και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Μειωμένος κίνδυνος ανάπτυξης μετεγχειρητικής κήλης.

Επιλογή ασθενών για λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή :

Η λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή είναι η ιδανική τεχνική για τους όγκους της ουράς του παγκρέατος και μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και για όγκους της κεφαλής του οργάνου (συνήθως τεχνική hand assisted) με τομή μόνο 12-15 εκατοστών.

Για την επιλογή των ασθενών χρειάζεται λεπτομερής απεικονιστική μελέτη με αξονική τομογραφία και πλήρες ιατρικό ιστορικό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  ώστε να μας αποστείλετε την αξονική τομογραφία (DVD) και το ιστορικό ή να κάνετε αξονική τομογραφία και έλεγχο στο Νοσοκομείο μας (ΙΑΣΩ General- υπάρχει σύμβαση με ΕΟΠΥΥ για την διενέργεια αξονικής)