Λαπαροσκοπική Κολεκτομή

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή προσφέρει στον ασθενή καλύτερα άμεσα μετεγχειρητικά αποτελέσματα σε σχέση με την κλασική «ανοικτή» κολεκτομή (μικρότερο χρόνο νοσηλείας , λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα) χωρίς να υστερεί της «ανοικτής» στο ογκολογικό αποτέλεσμα και την επιβίωση (στις περιπτώσεις καρκίνου εντέρου). Για τους ασθενείς με καλοήθεις παθήσεις (εκκολπωμάτωση , μεγάλοι πολύποδες) θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη χειρουργική μέθοδος.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Μέσω 4-5 μικρών οπών  διενεργείται η εκτομή του πάσχοντος τμήματος του εντέρου, ακριβώς όπως στην «ανοικτή» κολεκτομή, το έντερο επανενώνεται (αναστόμωση) με την χρήση ειδικού εργαλείου του κυκλικού αναστομωτήρα (για την αριστερή, σιγμοειδεκτομή και χαμηλή προσθία εκτομή) ή με ραφές. Ακολούθως γίνεται ενδελεχής έλεγχος της στεγανότητας της αναστόμωσης (ένωσης) υπό την άμεση και μεγενθυμένη (x5) όραση του λαπαροσκοπίου , τοποθετήθεται ένας λεπτός σωλήνας παροχέτευσης μέσω μίας από τον οπών και ο ασθενής αφού ξυπνήσει μένει για λίγη ώρα στην ανάνηψη του χειρουργείου και ακολούθως στο δωμάτιο του. Ο ασθενής κινητοποιείται τη ίδια ημέρα ( 3-5 ώρες μετά την επέμβαση) , σιτίζεται συνήθως την 2η-3η ημέρα και την 4η – 5η ημέρα παίρνει εξιτήριο.