Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή και Διεγχειρητική Χοληδοχοσκόπηση

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι πλέον η απόλυτα ενδεδειγμένη χειρουργική  μέθοδος για την θεραπεία της χολολιθίασης και της οξείας χολοκυστίτιδας σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και τις οδηγίες. Η «ανοικτή» χολοκυστεκτομή ως αρχική προσέγγιση έχει θέση πια μόνο σε ασθενείς με (ελάχιστες πια) αντενδείξεις για την δημιουργία πνευμοπεριτόναιου.

Η έπεμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Μέσω μίας οπής στον ομφαλό διοχετεύεται αέριο (CO2) για να δημιουργηθεί χώρος εργασίας μέσα στην κοιλία(πνευμοπεριτόναιο).Εισάγεται το λαπαροσκόπιο με μετάδοση εικόνας στο μόνιτορ (με μεγάλη μεγένθυση) και ακολούθως μέσω 3 μικρών οπών (5mm), ειδικών εργαλείων και λεπτών χειρισμών εκτελείται η χολοκυστεκτομή, η χοληδόχος κύστη μπαίνει σε σάκκο περισυλλογής και αφαιρείται απο την κοιλία μέσω της ομφαλικής οπής.

Κατα την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι δυνατή η εκτέλεση διεγχειρητικής χολαγγειογραφίας δλδ η έγχυση σκιαγραφικού υγρού απευθείας στον χοληδόχο πόρο και η ακτινολογίκη απεικόνιση του ώστε να αποκλειστεί τυχόν λίθος ή άλλη βλάβη του.

Υπάρχει επίσης η πολύ σημαντική δυνατότητα άμεσης όρασης και παρέμβασης εντός του χοληδόχου πόρου μέσω ενός ειδικού εύκαμπτου και πολυ λεπτού ενδοσκοπίου (διάμετρου 3,5 χιλιοστών) του χοληδοχοσκοπίου  μέσω του οποίου μπορούν να αφαιρεθούν πέτρες που μπορεί να είναι στον χοληδόχο πόρο ή να ληφθούν βιοψίες και να τοποθετηθούν και stents.

Η λαπαροσκοπική μέθοδος έχει κάνει μεγάλη τεχνολογική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και μας προσφέρει νέες ακόμα λιγότερο επεμβατικές μεθόδους όπως την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή δια μίας οπής S.I.L.S  με άψογα αισθητικά αποτελέσματα(…διαβάστε περισσότερα) .