Καλοήθεις Όγκοι Παχέος Εντέρου

Οι καλοήθεις όγκοι του παχέος εντέρου αποτελούν μια μη νεοπλασματική οντότητα , η οποία δεν διαχέεται (μετάσταση) σε άλλα μέρη του σώματος και συνήθως δεν είναι απειλητική για την ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση όμως που δεν αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι πιο συχνοί καλοήθεις όγκοι είναι οι πολύποδες του παχέος εντέρου.
Καλοήθεις πολύποδες παχέος εντέρου
Περίπου οι μισοί από τους ενήλικες σε ηλικία άνω των 40 ετών αναπτύσουν όγκους που ονομάζονται πολύποδες οι οποίοι μεγαλώνουν από τον εσωτερικό χιτώνα (βλενογόννος)του παχέος εντέρου. Στους περισσότερους ασθενείς δεν ανευρίσκεται κάποια αιτία για την ανάπτυξή τους. Η μορφή τους προσομοιάζει με μανιτάρι με κεφαλή και μίσχο(μισχωτοί πολύποδες), μπορεί όμως να είναι επίπεδοι και να μεγαλώνουν προς την εσωτερική επιφάνεια του παχέος εντέρου. Στην πλειοψηφία τους έχουν καλήθη συμπεριφορά, υπάρχουν όμως και συγκεκριμένοι τύποι που μπορούν να μετατραπούν σε καρκίνο (κακοήθης εξαλλαγή). Στατιστικά οι πολύποδες εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες από τις γυναίκες.
Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος είναι οι υπερπλαστικοί πολύποδες, που συνήθως δεν ξεπερνούν σε μέγεθος τα 0.5 εκ. σε διάμετρο και εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στο ορθό και στο σιγμοειδές κόλον.
Υπάρχουν και άλλοι ιστολογικοί τύποι καλοήθων πολυπόδων, η συχνότητα εμφάνισης όμως είναι μικρότερη από τους υπερπλαστικούς :
• Φλεγμονώδεις πολύποδες (ψευδοπολύποδες). Συνήθως αυτός ο τύπος σχετίζεται με τις χρόνιες ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπως η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn
• Αμαρτώματα. Οι πολύποδες αυτοί περιέχουν φυσιολογικά κύταρα με ανώμαλη διάταξη
• Νεανικοί πολύποδες. Συνήθως ονομάζονται πολύποδες από κατακράτηση που περιέχουν μεγάλο αριθμό αδένων και εμφανίζονται ως μονήρης βλάβη σε ηλικία κάτω των 10 ετών.
• Λιπώματα τα οποιά αναπτύσονται από τα λιποκύταρα του παχέος εντέρου
• Λεμφοειδείς πολύποδες που περιέχουν κυρίως λεμφοκύταρα
Προδιαθεσικοί παράγοντες
Οι παρακάτω προδιαθεσικοί παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα σε ένα άτομο να αναπτύξει πολύποδες παχέος εντέρου:
• Ηλικία ιδιαίτερα σε ασθενείς άνω των 50 ετών
• Κληρονομικό ιστορικό
• Ατομικό ιστορικό αφαίρεσης πολυπόδων ή καρκίνου του παχέος εντέρου
Κλινική εικόνα
Οι πολύποδες του παχέος εντέρου συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα και ανακαλύπτονται κατά την κολονοσκόπηση σε τυχαίο έλεγχο. Συχνά μπορεί να παρατηρηθεί :
• Αιμορραγία από το ορθό
• Αίμα στα κόπρανα
• Αδυναμία καταβολή (αναιμία)
• Κοιλιακός πόνος
Διάγνωση
Αν υπάρχουν συμπτώματα που οφείλονται σε πολύποδες παχέος εντέρου ή εφ’όσον ο γιατρός υποψιάζεται την ύπαρξή τους ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν :
• Δακτυλική εξέταση
• Βαριούχο υποκλυσμό
• Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων για παρουσία αίματος
• Σιγμοειδοσκόπηση
• Κολονοσκόπηση
• Virtual κολονοσκόπηση

Θεραπεία
Οι θεραπευτικές επιλογές για τους καλοήθης πολύποδες του ορθού περιλαμβάνουν :
• Αφαίρεση (πολυπεκτομή) κατα την διάρκεια της κολονοσκόπησης. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με την χρήση διαθερμίας ή ενδοσκοπικού loop και εφαρμόζεται κυρίως για τους μισχωτούς πολύποδες. Αν στη βιοψία παρατηρηθεί κακοήθης εξαλλαγή τότε οδηγούμαστε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του καρκίνου
• Αφαίρεση του τμήματος του παχέος εντέρου που έχει τους πολύποδες. Οι επίπεδοι πολύποδες δεν αφαιρούνται τόσο εύκολα όπως οι μισχωτοί κατά την κολοναοσκόπηση. Σ’αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η χειρουργική εκτομή για την αφαίρεση τους σε καθαρά όρια και γιατην σωστότερη ιστολογική τους εξέταση (βιοψία).